söndag 30 mars 2014

matematik måndag v.15

Hej!
Här kommer nya mattefilmer som handlar om smart huvudräkning! Vi ska börja med att titta på filmerna gemensamt i morgon och sedan ligger filmerna kvar som läxa till nästa måndag att titta på så många gånger som du hinner.
Lycka till!


 

Smart huvudräkning länkar 

 

lördag 29 mars 2014

Veckobrev V.14

Det har varit en spännande och intensiv vecka då vi försökt bli klara med alla böcker som eleverna har skrivit! Böckerna  är så fina med både vackra och väl genomtänkta illustrationer och vi känner oss så stolta över att alla elever har gjort sitt allra bästa. Det kommer att bli en fantastisk bokmässa och vi ser verkligen fram emot att få läsa varandras böcker.

Vi kommer att fortsätta i samma anda med läsveckor fram till påsk. Eleverna kommer att få läsa en av flera böcker som de valt själva och temat är barn i andra länder.
Vi uppmuntrar eleverna att ta med sig en kudde så att man kan skapa sig en mysig stund som är bekväm då vi kommer att läsa under lite längre pass. Det ger alla en möjlighet att få "komma in i boken" så att man inte ger upp efter bara några få kapitel.
Vi har fått information om forskning kring hur vi  människor reagerar på att läsa kontra se en film av författaren Mårten Sandén som kom till klassen på besök för ett tag sedan. Han menade att vår hjärna arbetar mycket aktivt när vi läser och utvecklas medan det inte händer särskilt mycket när vi ser en film.  Det ena utesluter givetvis inte det andra med allt talar för att det är mycket utvecklande att läsa en bok.

Vi har avslutat de nationella i matematik under veckan och det har varit med lite blandade känslor då eleverna är så duktiga och vill mycket. Vi försöker säga till barnen att man gör sitt allra bästa med att man även får vara snäll mot sig själv och se hur mycket man faktiskt kan göra och försöka fokusera mindre på de uppgifter man inte klarar.  Vi kommer att arbeta vidare med med de områden i matematiken som vi inte har hunnit träna så mycket på som sannolikhet och ekvationer och även titta mer på de områden som i nationella visade sig vara lite svåra.

Vi siktar på nästa nationella i SO som är nästa vecka (v. 15) och eleverna ska förbereda sig genom att titta på filmer, kolla fakta  på SO- rummet på internet och se till att de häften som arbetats med i religion är klara. 

Eftersom vi även kommer att ha nationella i NO kommer vi att redan denna vecka repetera lite om allt som kan komma i NO. 

Vi kommer att få extra hjälp under veckan då Emma Fredriksson genomför sin praovecka hos oss i klassen. Vi ser alla fram emot detta och det ska bli roligt att få lära känna Emma och vi hoppas att vi alla kan få henne att känna sig riktigt välkommen.

Läxorna till nästa vecka kommer att bli i engelska som vanligt från måndag till torsdag.
Det kommer att läggas ut ett förhör till vecka 15 på fredag som handlar om hjärnan och nervsystemet för år 5. Det blir som förra gången och jag kommer att gå igenom vilka texer som ska tas med hem för att övas på under veckan. 

Vi önskar alla en fortsatt härlig helg i solen!
Jasmina och Malin

Må:  Idrott. Medtag kudde för lässtunder
Ti:
Ons: Förbered för nationella, häften ska vara klara samt kolla fakta på SO-rummet
Tors:Idrott och  Engelska läxa
Fre: Hemkunskap

torsdag 27 mars 2014

Klassbollen

Nu har inbjudan till klassbollen kommit. Eleverna har fått med den hem i veckan. Kvar i skolan finns mer utförlig information till de föräldrar som kan tänka sig att ansvara för lagen under denna dag. Meddela oss vilka så skickar vi vidare denna information också.

Har du någon bok att skänka till vår bokmässa?

Onsdagen den 23 april kommer eleverna att ställa ut sina böcker på vår bokmässa i Tidaholms bibliotek. Vi har under veckan pratat om vad vi skulle kunna annordna  mer på bokmässan än att ställa ut våra böcker. Det bestämdes att vi ska ha ett lotteri och vinsterna ska naturligtvis vara böcker. Så nu undrar vi om ni därhemma skulle ha lust att skänka någon bok till lotteriet? Om ni har någon som ni vill skänka så skicka med eleven den till skolan. Det går bra med alla slags böcker barnböcker, fakta, skönlitteratur m.m

Lärare och Elever vid Ekedalens skola

onsdag 26 mars 2014

WOLVERINES Eng-läxa

Mammal - Däggdjur
Weasel - Vessla
Cubs- Djurunge
Debris - Skräp
Arrive - Anländer
Leftovers - Resterna
Perhaps - Möjligen
Namely - Nämligen


What are the youngs called?
What`s the weight of the male and female together?
Have you seen a Wolverines?

tisdag 25 mars 2014

Från böcker till böcker

Från att ha skrivit egna böcker övergår vi nu till att läsa andras! Idag var Annika hos oss och presenterade massor av spännande böcker. Av dessa böcker fick eleverna välja ut en som de kommer att läsa framöver. Denna gång kopplade många av böckerna till människor i andra länder. Detta blir en bra grund för diskussioner framöver.

Veckorna 14 och 15 är  det läsveckor och då kommer vi att försöka begränsa antalet övriga läxor. På måndag får eleverna med sig sin bok och ett häfte hem, där all information finns. Varje dag vill vi att boken finns i väskan eftersom vi läser ur den även i skolan.


måndag 24 mars 2014

wolves

gloslista:

northern-norra

professional-professionell

terittory-territorium

shy-blyg

during-under

perhaps-kanske

rewarding-givande

join-ansluta

howling-ylande

tracker-spår


frågor:

Have you seen a wolver?

Where do they live?

Do you know how many children they give birth?
wild boar

glosor till wild boar.

fields - fält

shy - blyg

creatures - varelser

rarely - sällan

dusk - skymning

guided - guidad

since - sedan

frequently - ofta

Frågor till wild boar.

1: Where in Sweden can you see wild boar best?

2: For how long does a wild boar live?

3: What is the scientific name?

Wolverines

Cartoon -  tecknad film
Perhaps - kanske
Mammal - däggdjur
Primarily - främst
Binoculars - kikare
Carnivores - rovdjur
Estimated - beräknade
Weasel - vessla
Fur - päls
Reputation - rykte
Greedy - girig
Scavenger - renhållare
Opportunistic - opportunistiska
Circumstances - omständigheter

Where lives the wolverines?

How does the wolverines look like?

When does the female give birth?

Annie och Hugo

wolvesGloslista:

Northern-norra

Professional-profissinoell

Territory-territorium

Shy-blyg

Durig-under                                                             Ida Hansen ,Daniel Lowing

Perhaps-kanske

Rewarding-givande

Join-ansluta

Howling-ylande

Tracker-spårfrågor:
1 Have you seen a wolve?

2 Where do they live?

 3 Do you know what wolves eat?
Beavers

Where lives the beaver?

How old can it be?

How does the beaver look like?                                                          Eurasian beaver (här: namn)


                                                      widespread- utbredd
                                                          

                                                        approximately-cirka

                                                           incrased-ökad

                                                           nocturnal-nattlig

                                                            characteristic-karaktäristiskt

                                                            individuals,-individer

                                                             castoreum-gäll

                                                           secent-doft

                                                            reintroduced-återföddes

                                                   

Bears!

Glosor!
Researchers-Foskare
Densely-Tätt
Hibernation-Viloläge
Perhaps-Kanske
Mating-Parning
Breeding-Uppfödning
Distrbuted-Finns/Är tillgänglig
Adult-Vuxen
Increase-Öka
Individuals-IndividerMeningar!

1.Where can you often found bears?

2.Can bears be high?

3.What does a bear eating?

Good luck   /\_/\


Lynx

Perhaps-Kanske

Densely-Tätt

Dawn-Gryning

Dusk-skymmning

Conspicuous-I ögonfallande

unsuspecting-Intet ont anande

Although-Även

Commonly-Vanligen

Frequently-Ofta

How old can it be?

How do a Lynx look like?

Have you seen a Lynx?

 

FOX

Remote - Avlägsna
Especially - Speciellt
Depending - Beroende
Environments - Miljö
Monogamous - Monogam
Multiple - Flera
Adapted - Anpassad
Breeding - Avel
Usually - Vanligen
Managed - Förvaltade
*Where can we find the Artctic Fox?
*How much is the Arctic Fox weight?
*Do you like Foxes?
                                                                  

Moose!

Rewarding- Givande
Binoculans- Kikare
Area- Område
Consist- Består
Terrestrial- Markburen
Vegetation- Växtlighet
Reason- Andledning
Aquatic- Vattenmiljö
Confused- Förvirrad
Member- Medlem
1. How long time can a moose live?

2. Why do you think the moose like to live in the forest?

3. Have you seen a moose?

söndag 23 mars 2014

Engelskläxa Malins grupp "Wild animals in Sweden" till 27/3

Läxa till torsdag:

Under morgondagen (läs måndag) kommer vi att förbereda läxan i skolan genom att läsa och översätta texter på följande sida. Du kan dock börja att titta på läxan innan, men hittar då ingen gloslista och frågor. Dessa finns först på bloggen under måndagen.

-Arbeta med texten du blivit tilldelad (se längst ner) på:

-Läs texten på engelska, gärna flera gånger

-Översätt texten med hjälp av dina kompisars gloslista som du hittar på bloggen

-Lär dig orden (betydelse, uttal och stavning)

-Svara på frågorna, genom att skriva en kommentar till inlägget, på engelska.
 (Glöm ej att även en engelsk mening börjar med stor bokstav)

Du kommer att få redovisa dina kunskaper om texten i skolan genom att skriva en sammanfattning av texten


Felicia D, Måns Läxa: Beavers
Anders, Jonathan Wolves
Ida, Daniel Bears
Hanna, Olle Fox
Petra, Simon Wolverines
Annie, Hugo Lynx
Axel, Vilma Wild boar
Felicia K, Christoffer Moose

fredag 21 mars 2014

INFÖR NATIONELLA PROV SO

Vi vet nu vilket so-ämne vi får som nationellt prov för åk 6. Vi kommer att förbereda oss genom att titta på förra årets prov, då detta inte är sekretessbelagt. För att förbereda sig så kan man även titta på nätet på  
ex. so-rummet.se. Här hittar du information om alla religionerna.


Kunskapskraven som prövas är följande:

På E-nivå:
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. 
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna. 
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. 
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göraenkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. 
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
På C-nivå:
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. 
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna. 
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. 
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utveckladejämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. 
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåtoch använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. 
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
På A-nivå:
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. 
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna. 
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. 
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. 
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett välfungerande sätt.
 Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

För att repetera mer:

                             Abrahamitiskareligionerna samt kristendomen:Islam

      Judendomen
HinduismBuddism


Veckobrev v13

En liten kortare vecka har vi bakom oss eftersom vi inledde med K-dag. Då Jasmina varit hemma hos sjukt barn delar av veckan, så har vi haft hjälp av Tommy och Patrik som vikarierat. Även Björn har varit till stor hjälp. Under veckan har det blivit arbete utifrån ett arbetsschema. De elever som inte varit klara med sina böcker har jobbat med detta. Några återstår, men fler och fler börjar nu bli klara. Det blir väldigt fina böcker och eleverna har lyckats mycket bra med sina berättelser/texter.

I övrigt är vi nu inne i slutskedet av vår so-period med historia. Nu kommer 5:an börja med vatten och 6:an förbereder sig för nationella proven innan vi tar en period med naturkatastrofer m.m. I no har 5:an ett prov på fredag och till detta har de fått hem några häften att läsa på ur.
I matte har eleverna i 5:an arbetat med cirkeldiagram. De har gjort övningar i boken och de har fått göra en ny uppgift kopplade till smartiesmatte.

Läsfixarna har presenterat sig för oss även i engelskan. Vi har tillsammans läst en bok och tagit hjälp av olika strategier för att bättre förstå den.

Under nästa vecka startar vi upp en ny period av läsveckor i skolan. Mer om detta kommer. För 6:ans del väntar även nationella prov på måndag och fredag, denna gång i matte. Vill man förbereda sig så kan man titta på filmer här på bloggen. Senaste filmen, om ekvationer kan vara bra att se, speciellt ni som var sjuka i veckan. De elever som har nationella prov får gärna ta med en liten fika på måndag och fredag.

Tyvärr har vi haft problem med skadegörelse på skolan (efter skoltid). Detta genom att sand slängs på dörrar, fönster och väggar; sand stoppas in i lås och bänkar välts mm. Vi skulle vara tacksamma om ni  pratar med barnen hemma och att vi hjälps åt att få stopp på detta.

Ha en trevlig helg!
onsdag 19 mars 2014

Smarteis matte


Hur många smartiesar var det från början innan några blev uppätna? 

Hur många mer smartiesar är det på bilden än på stapeldiagramet

Smarties matte


Vilka tre färger bildar tillsammans hälften av 22?

Om glupska Orvar ska äta satt det blir lika många i varje hög hur många måste han äta då?

Av Daniel och Mårten 

tisdag 18 mars 2014

matte v.12


Hej!
Jag lägger ut en bra film som handlar om enkla ekvationer som vi började med idag på mattelektionen. Titta på filmen så ses vi i morgon på nästa mattepass!

http://www.youtube.com/watch?v=gHalfISqVYk

fredag 14 mars 2014

Dagens mattelektion för 5:an

Dagens mattelektion innehöll smarties, tabeller och diagram. Till sina diagram skrev eleverna frågor här på bloggen och nästa vecka ska de även besvara varandras uppgifter. 


Matte
  1. Om dom röda höjs fyra st och dom gröna sänks med tre stycken. Vilken av färjerna grön eller röd är då mest?
2. Hur många godisar blir det om man samlar ihop alla och sedan tar bort sju stycken?

Smarties Matte

1. Vilka färger är 1/7 del av det totala antalet?
2. Vilka två färger utgör 1/3 del av alla

Smarties matte


1,vad händer om Alex äter en grön godis. Vilken är då mest? 2, hur skulle digrammet se ut om Alex byter tre orangea mot tre blåa?

Smarties matte

Frågor

Om Lina äter upp en orange hur mycket skiljer de mellan dom orangea och dom blåa?

Hur många rosa behövs det för att det ska bli tio st?

Smarties Matte

 


Frågor:
Hur många fler röda är det än gröna?
Vad händer om man tar bort 3 rosa?
Vilken blir minst om man tar bort 2 blåa?

torsdag 13 mars 2014

Veckobrev v. 12

Nu är det verkligen full rulle med våra böcker. De första börjar nu bli färdiga medan andra börjar känna en viss stress över att få böckerna klara. Eleverna har nästa vecka på sig också men veckan därpå måste böckerna skickas in för tryckning, för att vi ska hinna få dem klara i tid till bokmässan. De elever som behöver får ta hem och skriva rent på dator och då spara på usb-minne som de får med sig hem från skolan. Viktigt är dock att det finns med till skolan varje dag. Det ska bli mycket spännande att få se slutresultatet! De elever som blir klara med böckerna kommer nu att arbeta lite individuellt med saker som de behöver. Det kan vara saker som att läsa, läsa engelskböcker, repetera eller fördjupa sig i matte, repetera multiplikationstabeller eller öva stavning.

Under veckan har det dessutom varit nationella prov i engelska för 6:an. Därför har veckan sett lite annorlunda ut och vissa lektioner har då fått utgå. Även nästa vecka kommer att bli lite splittrad eftersom vi då har en k-dag samt behöver lägga ner lite extra tid på böckerna. Denna tid tas igen i respektive ämne vecka 13 och framåt. Vi har dock hunnit med lite historia och övat på tabeller och diagram.

Efter önskemål så har nu även 6:an fått ett konto på sidan Raz-kids.com på nätet. Där loggar du in och klickar på ditt namn. Väl där väljer du den gula cirkeln och klickar under den bok du vill läsa. Klickar du på örat får du boken uppläst och klickar du på ögat så läser du själv. Det kan vara bra att variera dessa två. Man kan även läsa efter för att öva sitt eget uttal. När boken är klar kan du svara på frågor till boken bakom frågetecknet. Håll till godo och läs så mycket du vill, kan och orkar! Ganska snart kommer du upptäcka vad mycket du lär dig!

Vi önskar er alla en bra helg!
Jasmina och Malin


torsdag 6 mars 2014

Veckobrev V.11

Så har ännu en vecka gått och både lärare och elever känner att det går fort!
Vi arbetar lite intensivare under ett par veckor med bokprojektet där målet är att få sin bok färdig som senare ska publiceras och kunna beställas. Det är mycket som ska hinnas med och de bilder som eleverna gjort och de berättelser, faktatexter och  dikter som skrivs är jättebra vilket ser lovande ut.

Femmorna kommer att avsluta området vikt och volym och fortsätta med statistik och tabeller i matematiken och sexorna kommer snart att vara klara med området procent för att börja på ekvationer. Vi fortsätter våra måndagar där vi tar upp lite allt möjligt och som kopplar till läxorna som delas ut från måndag till måndag. 
Den kommande måndagen är läxan för alla att titta på filmerna som ligger som länkar och som handlar om medelvärde, median och typvärde.
Sexorna fick en extra uppgift som handlar om att lära sig att ta ut tex, 23% av 400 kr.
Vi arbetade med trästickor för att se att 100 stickor är 100% och tar man ut tre stickor tar man ut 3% och poängen blir då att räkna ut värdet i pengar om alla 100 stickor står för ex; 400 kr? Hur mycket blir då rabatten i kronor?


Sexorna fortsätter med SO och Vasatiden och det kommer en läxa till tisdag. Instruktionerna till denna läxa finns här på bloggen som ett eget inlägg.

Femmorna arbetar vidare med de olika sinnena och vi kommer snart att vara färdiga med området människokroppen. Vi hade en liten utmaning i klassen där eleverna uppmuntrades till att sova 10 timmar varje natt under denna vecka och i morgon kommer jag att fråga klassen om de känt någon skillnad. Vi har lärt oss att en elev i 5:an behöver denna tid varje natt för att återhämta sig och må så bra som möjligt.

Sexorna kommer att genomföra nationella prov i engelska under onsdag och fredag kommande vecka och det är bra att eleverna tar med sig liten fika dessa dagar om de vill. Vi har frukt som vanligt men det är bra om de tar med sig lite extra för att orka.

Vi önskar alla en härlig helg!
Jasmina och Malin

Veckans kom ihåg:
Må: Idrott, matteläxa (titta på filmer)
Ti: So läxa år 6
Ons: NP -engelska år 6
Tor: Idrott, Eng läxa
Fre: NP -engelska år 6onsdag 5 mars 2014

Boktillverkning


På olika sätt arbetar eleverna nu vidare med sina böcker. En del av arbetet är ta eget ansvar och det gör de flesta verkligen. Nu har eleverna ca 2 veckor på sig att bli klara.

 


tisdag 4 mars 2014

Ny läxa i so till tisdagen den 11/3 (6:an)

Vi är nu klara med Vasatiden och övergår till den tidsperiod som kallas Stormaktstiden.
Läxa till tisdag är att göra klart häftet du började på under lektionen i onsdags, då du jämförde hur människor levde under 1500-talet med hur vi lever idag samt levnadsvillkor under 1500-talet jämfört med Vikingatiden eller Medeltiden. Instruktioner till uppgiften ser du på första sidan i häftet. Följ dessa noga! Jag vill också att du visar vad du kan, då detta är en uppgift jag tar med i bedömningen, eftersom vi inte har något direkt prov på detta utan istället andra redovisningsformer.

Jag vill även att du tittar på en film på youtube inför lektionen på tisdag. Filmen handlar om första delen av Stormaktstiden och du hittar den här (43 minuter):

http://www.youtube.com/watch?v=rHkWRe3Y8TA

måndag 3 mars 2014

Högläsningsboken just nu

Vi har nu börjat läsa en ny bok högt i klassen. Denna gång blev det en berättande text kring 1500-talet. Detta är passande nu när alla elever läser om denna tidsperioden på sina so-lektioner.

Kill- och tjejbytardag

I fredags hade 6:orna på eget initiativ bytt roller, killar var tjejer och tvärtom. Detta blev även ett ypperligt tillfälle att prata könsroller och jämställdhet.

söndag 2 mars 2014