fredag 29 augusti 2014

Veckobrev v.36

En av olika ämnen vi samtalat och resonerat kring under veckan
Nu är vi i full gång med vårt arbete och eleverna är verkligen motiverade och på hugget! Heja er! Vi inledde veckan med "The grej of the day" som denna gång var betyg. Eleverna har fått se den film som ni kommer att få se på föräldramötet och som beskriver vårt betygssystem på ett tydligt sätt. Det är viktigt att att alla förstår vad som kråvsvid de olika betygsstegen.  I so har vi nu arbetat klart med arbetsområdet och de sista områdena vi tog upp var barnkonventionen och rasism. Eleverna har fått sett två filmer om hur detta, en där vi fick följa en mörk kvinna från USA som berättade om hur det var att börja på en skola det första året det var tillåtet med skolor för alla. Den andra filmen tog upp frågor om varför rasism finns. Vi fick höra en kille berätta om sin bakgrund som nynazist och varför han hoppade av...viktiga frågor som man kan prata mycket o och som vi kommer att återkomma till. Nu kommer vi att arbeta med demokrati och valet.
Fossil i trappan vid matsalen

I no har vi fortsatt med "Livets utveckling". Vi har pratat om fossiler och om hur de allra första livsformerna på jorden utvecklats. Här är fotosyntesen ett viktigt begrepp att förstå. Vi har läst och tittat på filmer kring detta.

"Fairy tale" är temat i engelskan. Vi läser engelska sagor och tittar på filmer där sagor är dramatiserade och på engelska. Dessa jobbar vi med på olika sätt. Nästa veckas läxa (som de får hem på torsdag) kopplar till en saga som eleverna sett på film. Då ska de även få skriva en egen saga på engelska.

Kroppsspråket har vi fokuserat på i svenskan under veckan. Vi har gjort övningar där vi övat oss att läsa av kroppsspråk. Nästa vecka går vi in på rösten och att våga!

I matten arbetar vi vidare med decimaltal. Eleverna ska nu ha förstått talsystemet och ex. kunna storleksordna olika tal (förstå att 1,3 är större än 1,13). De ska även kunna växla mellan enheter ex. skriva 2 cm i meter. Kommande vecka kommer vi in på de fyra räknesätten och decimaltal.

För att se vilka elever som tycker det är
 lätt/sådär/svårt använder vi muggar i olika färger
Äntligen har vi kunnat vara helt ute på idrotten, tidigare har regnet stoppat oss. Vi har hoppat höjd och längd och även provat häck. Här har vi pratat om tekniker för att utvecklas så långt som möjligt. Det kan vara övningar kring ansats och uthopp/upphopp eller löpteknik vid kortdistans.

Under veckan hade vi vårt första pass med "studieverkstad". På detta pass har eleverna möjlighet att arbeta med just det som de behöver, utifrån vad vi sett under tidigare vecka eller kommit fram till vid senaste utvecklingssamtalet. Detta pass kändes väldigt bra och alla var väldigt fokuserade på sitt.

Önskar er en riktigt skön helg!tisdag 26 augusti 2014

Föräldramöte 8 september

Välkomna på föräldramöte måndagen den 8 september kl 18.30 i klassrummet.

Vi kommer att prata främst om klassresan, betyg och nationella prov. 

söndag 24 augusti 2014

Film om emigration och obalans

Förra veckan såg vi ett klipp om obalans på jorden. Denna kan vara bra att se igen.

Förra terminen tittade vi på denna film, inför torsdagens förhör kan det vara bra att titta på den igen.

http://www.ur.se/Produkter/181305-Manniskor-for-andring-Emigranterna-ett-annat-liv

Följande sida har vi även använt oss av:

http://www.ur.se/Tema/Varfor-finns-fattigdom/Sa-ojamlikt-ar-det

fredag 22 augusti 2014

Förhör SO- att läsa på

Kunskapskraven vi arbetar mot i detta arbetsområde innebär att du ska:
- kunna undersöka elevnära samhällsfrågor och kunna resonera kring dessa samt kunna se samband
-kunna värdera och uttrycka ståndpunkter och resonera och argumentera
kring dessa
-kunna redogöra för för mänskliga rättigheter och barns rättigheter och resonera kring vad dessa kan innebära för barn i olika delar av världen (samhällskunskap)

-kunna resonera kring samband mellan kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
-kunna föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen
-kunna ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras (geografi)

-kunna föra enkla historiska resonemang kring oraker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
-kunna undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration och levnadsvillkor och beskriva samband mellan olika tidsperioder (historia)

-kunna föra resonemang kring moraliska frågor som att göra gott (religion)

- kunna använda olika begrepp på ett fungerande sätt

På förhöret på torsdag kommer du få stora och öppna frågor där du har möjlighet att visa att du nått kunskapskraven och om du har mer utvecklade kunskaper. Titta gärna igenom pappret med tips kring utvecklade svar och resonemang.

Fundera över frågor som:
Varför flyttar människor till och från platser?
Vilka orsaker finns det till den stora befolkningsökningen på jorden? Vad blir konsekvenserna av detta? Positivt? Negativt?Åtgärder?
Var bor de flesta människorna? Varför bor de där? Konsekvenser?
Varför har vi brist på vatten i världen trots att det finns så mycket vatten? Orsak? Konsekvenser? Åtgärder?
Vad är de mänskliga rättigheterna? Vad kan de innebära för ett barn i Sverige? Afrika?
Vad vet du om FN?
Vad är orsaker till urbanisering? Konsekvenser? Fördelar? Nackdelar?
Vad påverkar människors hälsa? Vad kan vi göra för att förbättra den?
Varför har medellivslängden i Sverige ökat? Vad blir konsekvenserna av detta? Positivt? Negativt?
Vilka samband finns mellan Sverige förr och fattigare länder idag? Likhet/skillnader
Hur har Sverige utvecklats från ett fattigt och odemokratiskt land till det land det är idag?
Varför är vissa länder fattiga medan andra är rika? Orsaker? Konsekvenser?
Hur kan vi förbättra livet för människor i fattiga länder?


Begrepp du bör kunna använda:
u-land
i-land
levnadsvillkor
medellivslängd
immigration
medellivslängd
demokrati
inbördeskrig
kolonialism
bistånd
emigration

torsdag 21 augusti 2014

Veckobrev v.34

Då var vi igång igen! Så smått har vi börjat med vanliga lektioner. I SO fortsätter vi med arbetsområdet vi slutade med under förra läsåret, det arbetsområde som handlar om bl.a. levnadsvillkor och befolkningsfördelning på jorden. Vi diskuterar frågor som: Varför flyttar människor? Varför är det brist på vatten trots att det finns massor av vatten på vår jord? Varför är resurserna så orättvist fördelade? Kan man göra något åt det? Varför rasism?Vad betyder ord som emigration, immigration, urbanisering, levnadsvillkor… ett mycket intressant och viktigt arbetsområde med andra ord…. På torsdag kommer eleverna få resonera kring denna typ av frågeställningar skriftligt. Till detta bör de förbereda sig lite… därför har de med sig material hem. De har även med ett papper där de får lite tips kring att resonera och utveckla sina svar. Mer information kommer i separat inlägg.

Nästa arbetsområde i SO blir "Valet är ditt" och handlar om demokrati och det stundande valet. Samtidigt som vi arbetar med detta i SO kommer vi i svenska att prata om retorik, debatter och argumentation.Eleverna har fått en fråga med sig hem att ställa till er. På måndag ska vi samtala om era svar.

NO startar vi med nästa vecka och första arbetsområdet där blir "Livets utveckling".

I engelskan har eleverna skrivit om "My summer". Vi har också börjat med tema "Fairy Tales". Denna vecka har vi lyssnat på en text, sammanfattat texten och skrivit frågor kring den som sedan en kompis besvarat.

Taluppfattning och decimaltal arbetar vi med i matten. Eleverna ska kunna skriva och räkna med tal i decimalform.

Några förändringar har gjorts i schemat. Eleverna har nu istället ett längre hemkunskapspass var tredje fredag. De åker 8.30 och kommer istället tillbaka till lunch. I slöjd är eleverna nu istället uppdelade i två grupper vilket gör att hälften började med textilslöjd och andra hälften med träslöjd.

Ha en trevlig helg!
Malin

Vecka 35
Måndag: Redovisa svar på frågan "Hur och när använder du ditt muntliga språk i ditt arbete?"
                Idrott
Tisdag: 
Onsdag:
Torsdag: Idrott
               Förhör SO, eng-läxa ges (till tisdag), ma-läxa ges (till torsdag)
Fredag:

måndag 18 augusti 2014

Äntligen!

En härlig första skoldag har vi haft. Efter att ha gått igenom lite praktiska saker träffades vi runt flaggstången där Carina hälsade alla välkomna. Efter en glass var det sedan dags för samarbetsövningar ihop med 5:an. Problemlösning, övningar med fallskärm och att bygga med kaplastavar stod på schemat. Dagen fortsatte med lek i gy-salen och sedan musik.
Stort lycka till på din nya skola önskar vi Axel som flyttar till Habo och därför börjar  på en ny skola.


Tack!

Tack för alla fina och sköna år på Ekedalens skola jag hoppas att ni får flera och sköna år där med alla fina lärare. Från gamla 6:an.

fredag 15 augusti 2014

Informationsbrev

Hoppas ni alla haft ett riktigt skönt sommarlov och välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Ekedalens skola, för er det sista!

Mycket är sig likt från tidigare år men en hel del nytt och spännande väntar också. Förutom ett nytt klassrum, betyg och nationella prov möter eleverna också ett nygammalt skolämne, hemkunskap. I åk 6 åker man till Hökensåsskolan varannan vecka och har hemkunskap där tillsammans med hemkunskapsläraren Ann-Charlotte Mellberg. Detta sker på fredagar jämna veckor, med start denna vecka. Inom kort kommer jag att informera om tid för föräldramöte och där får ni ytterligare information kring betyg och nationellaprov. Liksom tidigare möter eleverna lite olika lärare under skolveckan, dock några färre detta läsår eftersom jag har klassen i fler ämnen. Slöjdlärarna är de samma som tidigare och klassen startar redan på tisdag med den slöjdsort de hade i våras. I bild tar Tanja Andersson över efter Anette och även i teknik kan eleverna komma möta Tanja framöver. I övriga ämnen är jag ansvarig. Björn kommer också att hjälpa oss detta läsår, vilket vi är väldigt tacksamma över! Skolsköterskan Kerstin Gustavsson finns på skolan på torsdagar.
Skoldagen börjar som vanligt 8.05 och slutar som tidigare 14.50 (mån, tis och tors) eller 12.30 (ons och fre). Eleverna får inte gå hem tidigare än detta.
På schemat ser ni närmare hur skolveckan ser ut, i stora drag. Detta kan dock justeras lite från vecka till vecka. Observera att idrotten ligger på måndagar och torsdagar. Vi startar med uteidrott så kläder för detta samt handduk medtages dessa dagar. Grundregeln är att alla är med på skolidrotten, man kan alltid göra något, även om ej huvudaktiviteten fungerar av olika skäl. Badet ligger även i år på måndagar under en period i mitten av terminen. Jag återkommer med mer information då det närmar sig.

Läxor kommer som tidigare att ges med god framförhållning. Läxorna finns att läsa om på bloggen, dock kan man behöva gå in på webbversionen om man ex. tittar i telefonen. Det är viktigt att man gör läxan till rätt dag. Engelskläxa (till tisdag) och matteläxa (till torsdag) ges i princip varje vecka, medan övriga ämnen varierar.
Precis som tidigare kommer den mesta informationen till er och eleverna att förmedlas via bloggen. Adressen är densamma, www.eken4-6@blogspot.com. Besök denna sida regelbundet. Även om eleverna börjar bli äldre kan de behöva stöttas i sitt skolarbete. Vill ni istället ha informationen i pappersform, meddela mig detta snarast.

Är eleven sjuk måste detta tillsvidare meddelas senast kl. 8.00 till telefon 606611 eller via sms till 0730267065. Annan ledighet ansökes om på en speciell blankett som finns på kommunens hemsida. Rektorn ansvarar för hanteringen av detta. Viktigt att veta är att man är skyldig att ta igen förlorad ledig tid hemma. Detta gäller även den tid som man missar p.g.a instrumentspelning tillsammans med kulturskolan.

Eleverna får med sig två lappar hem som ska fyllas i och lämnas tillbaka under veckan. Den ena gäller personuppgifter och den andra gäller hanteringen av internet och bilder där. Fundera noga igenom den sistnämnda så att det blir rätt! Vi vill dock poängtera att denna lapp gäller det som skolan kan påverka.
Som vanligt är ni föräldrar varmt välkomna till skolan när ni önskar. Ring gärna innan så att vi är på plats!

Är det något ni funderar på finns jag att nå på telefon: skolan 606611, hem 71774 eller på mobil 0730267065.

Jag ser fram emot ytterligare ett läsår tillsammans med er och era barn!

Med vänlig hälsning
Malin