onsdag 11 juni 2014

Vi jämför levnadsvillkor

Att kunna jämföra levnadsvillkor och samtala om människors olika förutsättningar har varit ett genomgående tema under året. I läroplanen står det att skolan ska lyfta fram " alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta". Eleverna ska kunna göra "medvetna ställningstaganden grundade på mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och personliga erfarenheter". Utifrån detta har sexorna fått titta på och resonera kring ett bildspel över 21 barn runt om i världen och deras sovrum. Vi analyserar och reflekterar, vi jämför och motiverar. Detta fortsätter 5:an med även i början av nästa läsår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar