söndag 12 oktober 2014

Veckoinformation på V-klass

Hoppas ni alla nu hittat in på V-klass. Där ligger nu som nyhet ett veckobrev samt under kalender hittar du planeringen för veckan. Vid problem, hör av er! 

I appen v-klass kan man se kalendern. I vissa mobiler kan man i webb-versionen se allt, annars ser man kalendern och frånvaron endast. Detta hoppas vi utvecklas och förbättras framöver! 


fredag 10 oktober 2014

Grattis till Malala!

I skolan har vi flera gånger läst och pratat om Malala. Idag framkom det att hon är en av två som får Nobels fredspris! 

Yngsta Nobelpristagaren någonsin | Nyheter | Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19675232.abmåndag 6 oktober 2014

Shark attacks

I have reda a book that name was Shark attacks. In the book They discribed the differences about the many kinds of sharks. In the book they said that are not many sharks who attacks people, many people think that sharks are dangerus bot they are not so dangerus. The White shark is the most dangerust shark.

The book characters is the many kinds of shark.
I don't now which year it was from, Factual text was about shark in many different counrtys.

I think it was easy to reda the text, because it was easy to understand.
I liked the book a little bit, the book was little to easy to read.

Arthurs bad news day

I have read the book ``Arthurs bad news day``

It`s about a boy who lived with his mom and dad in a house. The boy had the best Life ever, every morning his mom wakes him up and tickling the bottom of his feet. After that he goes down the stairs and eat breakfast. The breakfast was everyday pancakes with syrup! Every day after the school Arthur and his dad played football and Arthur liked it very much!

One day a few month ago the boys mum and dad told him that he was going to have a little sister and he need to share room with the baby. Arthur dident like it because he had heard when his best friend had said that it was terrible, because his mum and dad just talk and think about the baby and don`t had some time with the boy!

Some days later Athurs mum and dad came from the hospital with a baby. The boy did not go out because he dident like that he had a little sister . When his mum and dad had came in to the hous they put the baby in Arthurs lap. The baby had looked at the boy and stretched out a finger, the boy think that she know Arthur was her bigger brother. And then Arthur had think about his little sister and think that she was quit okey!


I think this story was easy to understand because the text was not so difficult to understand.

I think the story was good because it was a fun story and i like it very much.

//HannaRecension av Jessica love´s soccer

I have read a book called Jessica love´s soccer. This book is about Jessica who has 2 big brothers who play soccer in a team called Red Dragons. One day Red Dragons would play a important match between the sharks and them. The match was important because if they won the match they win the champion ship. But the day when the match would playing was 4 people who can´t play. They missed a player and then Jessica said
- I can play!
 Jessica played and shot a goal and they win the champion ship.

The most important characters in the book is Jessica who is a girl who love´s fotball and her two big brothers Jason and Jamal who is twin brothers. 

I think the book is easy to understand because it´s not some difficult words I not understand.

I think it was a good book and it had a good message.

//Annie

fredag 3 oktober 2014

Veckobrev v. 41

Här kommer en kopia av veckobrevet och informationen som nu finns på V-klass. Denna finns även som app för er som vill ladda ner det. I fortsättningen läggs all framåtsyftande information på v-klass. Det är även här ni anmäler frånvaro fr.o.m. nu. Vill man anmäla frånvaro kan man även ringa 08-51909321. Hoppas att detta nummer fungerar, meddela mig annars! Ringer man in frånvaro så behöver man göra en ny anmälan varje dag.

Hoppas ni alla är nöjda med Wildkidsäventyret! Först vill jag berömma barnen för att de är så positiva, hjälpsamma och engagerade. Det har varit så kul att se er i denna, delvis nya situation. Tusen tack också till alla föräldrar som hjälpt till under dessa dagar och ett extra tack till Maria och Mattias som hållit i alla trådarna! Tack också Björn, för att du delar med dig till oss av dina kunskaper kring naturen och miljön!

Nu är det en ny vecka och självklart kommer vi att under veckan följa upp vår klassresa. Vi kommer också att i No-ämnet koppla en hel del till vad vi sett och lärt under våra dagar på läger. I SO kommer barnen nu att få, efter önskemål, göra en egen "Grej of the day" som de sen ska redovisa för klassen. Här är ämnet fritt!

I matten har vi börjat med bråk, vilket vi fortsätter med under kommande vecka. Här handlar det om att kunna storleksordna, namnge, rita och räkna med bråk.

I engelska tittar vi på del 3 av Ghost hunter.  Vi börjar också med en ny engelskbok och då ett kapitel som handlar om länder och nationaliteter.

Trevlig helg!

Information om veckans läxor:

Engelskläxa till tisdag

Läs en bok på http://www.raz-kids.com/main/Login . Logga in med mafr0306. 
När du är klar, skriv en recension, lägg upp på bloggen  

How to write: 
Introduction: A short summary of the book 
Characters: Describe main characters and other characters important to the story 
Environment: What year? Where (in a city or in the country)? Other important 
details. 
Language: Is it easy to understand the story? Why or why not? 
Ending: What do you think about the story? 

Checklist before you are ready: 
Paragraphs (stycken) – one paragraph is one idea 
Tenses (tempus och tidsformer): verb-forms (have, has, are, is do, does,did, was, 
were, write, wrote written) 
Nouns(substantiv): the plural-s, woman, women, mouse,mice, knife, knives 
Word order (ordföljd): I always go to school jfr jag går alltid till skolan 
Spelling(stavning)

Förhör Livets utveckling, fotosyntesen och evolutionen (onsdag)

På onsdag kommer du att få visa mig dina kunskaper kring dessa tre ämnen. Du ska kunna berätta om detta så utförligt som möjligt. Hur du ska visa mig väljer du själv! 
Du kan: göra en powerpoint, en plansch, prata in/göra en film med hjälp av ipaden. Du får max 80 minuter på dig men du kommer ej få använda häftet eller internet denna gång ex. för att söka fakta utan kunskapen hämtar du från ditt eget huvud! Därför kan det vara bra att läsa på dessa tre delar i de häften du har fått. Du kan även titta på bifogade filmer.

Kunskapskraven du redovisar är:
-att kunna använda biologiska begrepp
-att kunna beskriva hur vi människor är beroende av och påverkan på miljön och då göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
-att kunna berätta om livets utveckling
-att kunna ge exempel på hur organismer anpassar sig till olika livsmiljöer
-kan berätta om några vetenskapliga upptäckter 

Ma-läxa till torsdag

Förhör tabellerna för vissa samt veckans problem

Ny dag- nya äventyr

Idag startade dagen med ett besök på ett skogsmuseum. Här fick vi se hur utvecklingen gått framåt vad gäller skogsbruk.
Jättespännande samtal blev det och massor av beröm fick eleverna, både för sina kunskaper och sitt intresse! 

Vi fortsatte sedan med att gå en tipspromenad och efter det var det dags för lagen att göra en gryta på stormkök. Även denna gång smakade maten bra! torsdag 2 oktober 2014

Wild Kids- dagens äventyr

Välbehövlig lunch smakade mycket bra!

Alla gjorde sin egen "hajkbomb" bestående av korv,
potatis, grönsaker och kryddor.
Mums!

Vi stannade vid en rullstensås och pratade om spår efter isen

Vi hittade mossor, lavar och andra växter som vi pratade om

Dagens äventyr innebar olika uppdrag som skulle lösas inom lagen.
De första poängen är nu utdelade!