Studieteknik

Tips!

 • Planera ditt skolarbete, använd gärna en kalender
 • Skaffa goda rutiner ex. gällande mat och sömn
 • Tänk positivt-sätt upp mål
 • Tänk på att viljan drar halva lasset
 • Var nyfiken, ställ frågor på sådant du ej förstår
 • Koncentrera dig och använd tiden i skolan på ett bra sätt
 • Dela upp arbetet på flera dagar
 • Repetera
 • Återberätta för någon, eller högt för dig själv
 • Belöna dig själv 
 • Ta pauser
 • Gör anteckningar- skriv ner stödord eller rita tankekartor


Film koncentration:
http://www.ur.se/Produkter/176958-Plugga-battre-Koncentration

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar