torsdag 3 april 2014

Veckobrev vecka 14

Läsveckorna är nu i full gång och jag hoppas att läsandet fungerar bra även hemma. Ett centralt innehåll i svenskämnet är att använda sig av och undervisa kring lässtrategier, detta för att lättare och bättre förstå och tolka texter från olika medier samt för att uskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.Vidare står det även att man ska utveckla ordförståelse och stavning genom att ex. använda ordböcker och öva på ord och begrepp. Detta innehåll kopplar även tll kunskapskraven och är alltså centrala i svenskämnet, liksom i engelskan och faktiskt också i övriga skolans ämnen. Det finns en metod där dessa moment ingår och som vi valt att arbeta utifrån, "läsfixarna" eller reciprok undervisning. Meningen är dock att banen med tiden ska använda sig av dessa strategier naturligt. Läsningen fortsätter även nästa vecka och på tisdagen efter påsk kommer eleverna att få redovisa boken de läst.

Här kommer några filmer som handlar om metoden "reciprok undervisning" och tänket bakom denna:

http://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B1-/-Lararwebb-/ABC-klubben/-Flik-2-/Lasfixarna/Filmer1/

I övrigt har vi i svenskan pratat om förmågan att läsa med inlevelse. Vi gjorde en trappa och lyssnade på en inläst text som eleverna sedan bedömde utifrån trappan vi gjort. Vi pratade även om skillnaden mellan en pjäs och en uppläst text. Under nästa vecka arbetar vi vidare med detta. För 5:orna har det även blivit lite stavningsträning. Vi har förhört ett antal ord som är vanligt att det blir fel på och sedan har de övat på orden de inte kunde. Det allra bästa sättet att utveckla sin stavning  är annars att läsa mycket!

I matten har 6:an jobbat vidare med ekvationer, (eftersom Jasmina varit sjuk så har de haft hjälp av Rolf med detta) och 5:an har gjort klart sina undersökningar och gjort en diagnos på kapitlet statistik. Nästa vecka fokusera de istället på geometri. Hela klassen har även tittat på filmer och övat sig på smarta räknemetoder. Dessa filmer är läxa till på måndag och ligger här på bloggen. På måndag blir det ett litet förhör på detta.

På engelskan har 6:an mycket arbetat med Raz-kidsböcker på nätet. Här har eleverna olika nivåer på böcker och det finns ett stort antal böcker i olika genrer att välja bland. Även här tar de hjälp av läsfixarna. 5:an arbetar vidare med "My favourite pop star". De har gjort en tankekarta och ska nu skriva ner en faktatext om sin idol. De ska även välja ut en låt och översätta en del av låten till engelska eller svenska. Detta ska vara klart till på torsdag och de som ej är klara får det i läxa.

På idrotten har vi under veckan dansat, detta eftersom vi har haft Emma här på prao och då kunnat ta hjälp av henne. Eleverna har fått pröva både disco och hiphop och jag tror att de flesta tyckte det var väldigt roligt, och jobbigt! Precis som det ska vara! Dans har fått en större roll i den nya läroplanen och har även sitt egna kunskapskrav. Eftersom vi arbetat mycket med dans så märker man nu på eleverna att de är mer avslappnade och bekväma och då också vågar släppa loss! Toppen!

Lite so har vi också hunnit med hä under veckan. Nu har 5:an börjat med arbetsområdet vatten och 6:an repeterar lite inför nationella proven, som är nästa vecka. Jag tror dock att det är bra om man även läser på häften och tittar på filmer även hemma eftersom religionen är ett ämne med mycket begrepp och ett faktainnehåll som kan behövas övas mycket på. Därför blir läxan till på onsdag att förbereda sig på bästa sätt!

På måndag har vi istället Gotfrid Nilsson hos oss på prao och samtidigt som vi hälsar honom välkommen så tackar vi  Emma för hennes vecka hos oss!

Vill också meddela alla läxläsare att under nästa vecka blir det ingen läxläsning på skolan pga utbildning. Då får man alltså göra sina läxor hemma under nästa vecka.

Vi önskar er en trevlig helg!
Jasmina och Malin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar