fredag 3 oktober 2014

Veckobrev v. 41

Här kommer en kopia av veckobrevet och informationen som nu finns på V-klass. Denna finns även som app för er som vill ladda ner det. I fortsättningen läggs all framåtsyftande information på v-klass. Det är även här ni anmäler frånvaro fr.o.m. nu. Vill man anmäla frånvaro kan man även ringa 08-51909321. Hoppas att detta nummer fungerar, meddela mig annars! Ringer man in frånvaro så behöver man göra en ny anmälan varje dag.

Hoppas ni alla är nöjda med Wildkidsäventyret! Först vill jag berömma barnen för att de är så positiva, hjälpsamma och engagerade. Det har varit så kul att se er i denna, delvis nya situation. Tusen tack också till alla föräldrar som hjälpt till under dessa dagar och ett extra tack till Maria och Mattias som hållit i alla trådarna! Tack också Björn, för att du delar med dig till oss av dina kunskaper kring naturen och miljön!

Nu är det en ny vecka och självklart kommer vi att under veckan följa upp vår klassresa. Vi kommer också att i No-ämnet koppla en hel del till vad vi sett och lärt under våra dagar på läger. I SO kommer barnen nu att få, efter önskemål, göra en egen "Grej of the day" som de sen ska redovisa för klassen. Här är ämnet fritt!

I matten har vi börjat med bråk, vilket vi fortsätter med under kommande vecka. Här handlar det om att kunna storleksordna, namnge, rita och räkna med bråk.

I engelska tittar vi på del 3 av Ghost hunter.  Vi börjar också med en ny engelskbok och då ett kapitel som handlar om länder och nationaliteter.

Trevlig helg!

Information om veckans läxor:

Engelskläxa till tisdag

Läs en bok på http://www.raz-kids.com/main/Login . Logga in med mafr0306. 
När du är klar, skriv en recension, lägg upp på bloggen  

How to write: 
Introduction: A short summary of the book 
Characters: Describe main characters and other characters important to the story 
Environment: What year? Where (in a city or in the country)? Other important 
details. 
Language: Is it easy to understand the story? Why or why not? 
Ending: What do you think about the story? 

Checklist before you are ready: 
Paragraphs (stycken) – one paragraph is one idea 
Tenses (tempus och tidsformer): verb-forms (have, has, are, is do, does,did, was, 
were, write, wrote written) 
Nouns(substantiv): the plural-s, woman, women, mouse,mice, knife, knives 
Word order (ordföljd): I always go to school jfr jag går alltid till skolan 
Spelling(stavning)

Förhör Livets utveckling, fotosyntesen och evolutionen (onsdag)

På onsdag kommer du att få visa mig dina kunskaper kring dessa tre ämnen. Du ska kunna berätta om detta så utförligt som möjligt. Hur du ska visa mig väljer du själv! 
Du kan: göra en powerpoint, en plansch, prata in/göra en film med hjälp av ipaden. Du får max 80 minuter på dig men du kommer ej få använda häftet eller internet denna gång ex. för att söka fakta utan kunskapen hämtar du från ditt eget huvud! Därför kan det vara bra att läsa på dessa tre delar i de häften du har fått. Du kan även titta på bifogade filmer.

Kunskapskraven du redovisar är:
-att kunna använda biologiska begrepp
-att kunna beskriva hur vi människor är beroende av och påverkan på miljön och då göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
-att kunna berätta om livets utveckling
-att kunna ge exempel på hur organismer anpassar sig till olika livsmiljöer
-kan berätta om några vetenskapliga upptäckter 

Ma-läxa till torsdag

Förhör tabellerna för vissa samt veckans problem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar