fredag 22 augusti 2014

Förhör SO- att läsa på

Kunskapskraven vi arbetar mot i detta arbetsområde innebär att du ska:
- kunna undersöka elevnära samhällsfrågor och kunna resonera kring dessa samt kunna se samband
-kunna värdera och uttrycka ståndpunkter och resonera och argumentera
kring dessa
-kunna redogöra för för mänskliga rättigheter och barns rättigheter och resonera kring vad dessa kan innebära för barn i olika delar av världen (samhällskunskap)

-kunna resonera kring samband mellan kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
-kunna föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen
-kunna ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras (geografi)

-kunna föra enkla historiska resonemang kring oraker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
-kunna undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration och levnadsvillkor och beskriva samband mellan olika tidsperioder (historia)

-kunna föra resonemang kring moraliska frågor som att göra gott (religion)

- kunna använda olika begrepp på ett fungerande sätt

På förhöret på torsdag kommer du få stora och öppna frågor där du har möjlighet att visa att du nått kunskapskraven och om du har mer utvecklade kunskaper. Titta gärna igenom pappret med tips kring utvecklade svar och resonemang.

Fundera över frågor som:
Varför flyttar människor till och från platser?
Vilka orsaker finns det till den stora befolkningsökningen på jorden? Vad blir konsekvenserna av detta? Positivt? Negativt?Åtgärder?
Var bor de flesta människorna? Varför bor de där? Konsekvenser?
Varför har vi brist på vatten i världen trots att det finns så mycket vatten? Orsak? Konsekvenser? Åtgärder?
Vad är de mänskliga rättigheterna? Vad kan de innebära för ett barn i Sverige? Afrika?
Vad vet du om FN?
Vad är orsaker till urbanisering? Konsekvenser? Fördelar? Nackdelar?
Vad påverkar människors hälsa? Vad kan vi göra för att förbättra den?
Varför har medellivslängden i Sverige ökat? Vad blir konsekvenserna av detta? Positivt? Negativt?
Vilka samband finns mellan Sverige förr och fattigare länder idag? Likhet/skillnader
Hur har Sverige utvecklats från ett fattigt och odemokratiskt land till det land det är idag?
Varför är vissa länder fattiga medan andra är rika? Orsaker? Konsekvenser?
Hur kan vi förbättra livet för människor i fattiga länder?


Begrepp du bör kunna använda:
u-land
i-land
levnadsvillkor
medellivslängd
immigration
medellivslängd
demokrati
inbördeskrig
kolonialism
bistånd
emigration

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar