fredag 15 augusti 2014

Informationsbrev

Hoppas ni alla haft ett riktigt skönt sommarlov och välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Ekedalens skola, för er det sista!

Mycket är sig likt från tidigare år men en hel del nytt och spännande väntar också. Förutom ett nytt klassrum, betyg och nationella prov möter eleverna också ett nygammalt skolämne, hemkunskap. I åk 6 åker man till Hökensåsskolan varannan vecka och har hemkunskap där tillsammans med hemkunskapsläraren Ann-Charlotte Mellberg. Detta sker på fredagar jämna veckor, med start denna vecka. Inom kort kommer jag att informera om tid för föräldramöte och där får ni ytterligare information kring betyg och nationellaprov. Liksom tidigare möter eleverna lite olika lärare under skolveckan, dock några färre detta läsår eftersom jag har klassen i fler ämnen. Slöjdlärarna är de samma som tidigare och klassen startar redan på tisdag med den slöjdsort de hade i våras. I bild tar Tanja Andersson över efter Anette och även i teknik kan eleverna komma möta Tanja framöver. I övriga ämnen är jag ansvarig. Björn kommer också att hjälpa oss detta läsår, vilket vi är väldigt tacksamma över! Skolsköterskan Kerstin Gustavsson finns på skolan på torsdagar.
Skoldagen börjar som vanligt 8.05 och slutar som tidigare 14.50 (mån, tis och tors) eller 12.30 (ons och fre). Eleverna får inte gå hem tidigare än detta.
På schemat ser ni närmare hur skolveckan ser ut, i stora drag. Detta kan dock justeras lite från vecka till vecka. Observera att idrotten ligger på måndagar och torsdagar. Vi startar med uteidrott så kläder för detta samt handduk medtages dessa dagar. Grundregeln är att alla är med på skolidrotten, man kan alltid göra något, även om ej huvudaktiviteten fungerar av olika skäl. Badet ligger även i år på måndagar under en period i mitten av terminen. Jag återkommer med mer information då det närmar sig.

Läxor kommer som tidigare att ges med god framförhållning. Läxorna finns att läsa om på bloggen, dock kan man behöva gå in på webbversionen om man ex. tittar i telefonen. Det är viktigt att man gör läxan till rätt dag. Engelskläxa (till tisdag) och matteläxa (till torsdag) ges i princip varje vecka, medan övriga ämnen varierar.
Precis som tidigare kommer den mesta informationen till er och eleverna att förmedlas via bloggen. Adressen är densamma, www.eken4-6@blogspot.com. Besök denna sida regelbundet. Även om eleverna börjar bli äldre kan de behöva stöttas i sitt skolarbete. Vill ni istället ha informationen i pappersform, meddela mig detta snarast.

Är eleven sjuk måste detta tillsvidare meddelas senast kl. 8.00 till telefon 606611 eller via sms till 0730267065. Annan ledighet ansökes om på en speciell blankett som finns på kommunens hemsida. Rektorn ansvarar för hanteringen av detta. Viktigt att veta är att man är skyldig att ta igen förlorad ledig tid hemma. Detta gäller även den tid som man missar p.g.a instrumentspelning tillsammans med kulturskolan.

Eleverna får med sig två lappar hem som ska fyllas i och lämnas tillbaka under veckan. Den ena gäller personuppgifter och den andra gäller hanteringen av internet och bilder där. Fundera noga igenom den sistnämnda så att det blir rätt! Vi vill dock poängtera att denna lapp gäller det som skolan kan påverka.
Som vanligt är ni föräldrar varmt välkomna till skolan när ni önskar. Ring gärna innan så att vi är på plats!

Är det något ni funderar på finns jag att nå på telefon: skolan 606611, hem 71774 eller på mobil 0730267065.

Jag ser fram emot ytterligare ett läsår tillsammans med er och era barn!

Med vänlig hälsning
Malin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar