söndag 23 mars 2014

Engelskläxa Malins grupp "Wild animals in Sweden" till 27/3

Läxa till torsdag:

Under morgondagen (läs måndag) kommer vi att förbereda läxan i skolan genom att läsa och översätta texter på följande sida. Du kan dock börja att titta på läxan innan, men hittar då ingen gloslista och frågor. Dessa finns först på bloggen under måndagen.

-Arbeta med texten du blivit tilldelad (se längst ner) på:

-Läs texten på engelska, gärna flera gånger

-Översätt texten med hjälp av dina kompisars gloslista som du hittar på bloggen

-Lär dig orden (betydelse, uttal och stavning)

-Svara på frågorna, genom att skriva en kommentar till inlägget, på engelska.
 (Glöm ej att även en engelsk mening börjar med stor bokstav)

Du kommer att få redovisa dina kunskaper om texten i skolan genom att skriva en sammanfattning av texten


Felicia D, Måns Läxa: Beavers
Anders, Jonathan Wolves
Ida, Daniel Bears
Hanna, Olle Fox
Petra, Simon Wolverines
Annie, Hugo Lynx
Axel, Vilma Wild boar
Felicia K, Christoffer Moose

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar