torsdag 4 september 2014

Veckobrev v.37

Mycket har vi hunnit med i skolan även denna vecka bl.a. två minilektioner "The grej of the day" kring HC Andersen och svampar! Vi har nu också kommit in på arbetsområdet "Valet är ditt" och detta fortsätter vi med ganska intensivt under kommande vecka också. Introduktionen blev en film om demonstrationerna i Ådalen, en viktig händelse som förändrade mycket i Sverige i riktning mot det Sverige vi har idag. Vi har även läst och tittat på en serie från UR som heter "Dröm om demokrati". Det har varit många samtal och reflektioner bl.a. kring begreppen makt, republik och monarki. Nästa vecka kommer vi in mer på partier och valet.

Eleverna har fått tillbaka sina prov kring förra arbetsområdet. På fredag kommer de att få jobba vidare i grupp med några frågor. De ska då tillsammans komma på "det allra bästa svaret" på frågan tillsammans. Dessa kommer vi att lyfta i klassen och jämföra med olika svar på frågan som är betygsatta enligt de nationella proven. De kommer också att få fundera över vilket betyg deras svar är värt. Detta för att få förståelse för de olika kvaliteterna, vad är ett enkelt resonemang, delvis utvecklat och välutvecklat resonemang. I skolan idag är det bra att få exempel att härma, det är så man lär sig!

I No har vi nu börjat med däggdjurens tid. Många spännande saker finns att lära om livets utveckling på jorden. Fotosyntesen är väldigt viktigt att man förstår och därför har vi jobbat väldigt grundligt med just detta. Fråga gärna barnen om de kan förklara fotosyntesen för er!


Rösten och kroppsspråket i "talkonsten" har vi tidigare pratat om, denna vecka lärde vi oss mer om att våga prata inför andra och konsten att vända eventuella misslyckanden till något positivt. Eleverna fick också göra en övning som heter "prata på". Denna gick ut på att öva sig att spontant prata om ett ämne i 1-2 minuter. Vi har också repeterat "spågumman"- hon som hjälper oss att förutspå texter genom att titta på bilder och rubriker. Detta leder till att vi förstår det vi läser bättre och denna strategi kan användas på alla texter i alla ämnen. Mer om henne kan du läsa här! http://www.enlasandeklass.se/spagumman/

Nu har flera kommit igång med egna sagor i engelskan. Meningen är att de ska använda sig av de typiska sagodragen och ord och begrepp de lärt sig inom temat. Detta blir en slags redovisning kring detta avsnittet.

Decimaltal och de 4 räknesätten övar vi i matten. Eleverna ska nu kunna göra uppställningar och visa säkerhet kring denna metod. På torsdag nästa vecka ska alla vara klara fram till diagnosen.

Eleverna kommer att få hem en lapp från skolinspektionen idag (fredag). Det är nu Tidaholms tur att "genomlysas" och i samband med det får alla vårdnadshavare en enkät att frivilligt fylla i, och det är information kring hur detta görs som kommer hem.

Glöm ej föräldramötet på måndag kl. 18.30 i klassrummet!

Trevlig helg!
Malin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar