onsdag 21 maj 2014

Inlämning åk 6 (idrott)

På tisdag vill jag att ni lämnar in en uppgift där ni berättar om vilka fysiska aktiviteter du gjort i helgen och om hur de påverkade ditt mående.

Du väljer själv om du vill skriva på datorn eller för hand. Försök att utveckla ditt resonemang dvs genom att resonera i flera led, använd viktiga begrepp, visa på samband, ge exempel, förtydliga. 

Använd dig av de kunskaper kring hälsa/rörelse/välmående som du tagit till dig under året!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar